Τα χαρακτηριστικά του αντίχριστου

Έχοντας υπόψη μας όλα τα ανωτέρω, έρχομαι τώρα αδελφοί μου, εις το τέλος της ομιλίας μας δια να σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, ώστε οι πιστοί την ημέρα που θα έλθει ο υιός της ανομίας και της αμαρτίας, να τον αναγνωρίσουν. Γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο ότι ο λαός του Ισραήλ κατά την μεγάλη του πλειοψηφία και οι αρχιερείς του μαζί, απέρριψαν τον Υιό της Μαρίας, της Υπερευλογημένης Θεοτόκου, ως Μεσσία και Χριστό (εκλεκτό) του Θεού, δι᾽ αυτό και καταδίκασαν τον Ιησού από τη Ναζαρέτ εις θάνατον.

Ο λαός του Ισραήλ και οι Αρχιερείς του, τότε αλλά και έως σήμερα, ανέμεναν και αναμένουν όχι έναν φτωχό και ταπεινό διδάσκαλο ως Μεσσία τους, αλλά έναν ηγέτη-Βασιλέα, έναν εκλεκτό του Θεού, Χριστό του Θεού, που θα αναστήσει το Κράτος του Ισραήλ και θα διώξει τους εχθρούς και κατακτητές του. Ανέμεναν λοιπόν και αναμένουν έναν Ηγέτη- Βασιλέα ελευθερωτή του Ισραήλ.
Επειδή ο Κύριός μας με την διδασκαλία Του και οι μαθητές Του, εκήρυτταν ότι ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, θέλοντας οι Εβραίοι να Τον γελειοποιήσουν δια των Ρωμαϊκών χειρών, όταν Τον συνέλαβαν, Του φόρεσαν στέμμα από αγκάθια, Του έδωσαν αντί βασιλικού σκήπτρου, κάλαμον και Τον έντυσαν αντί βασιλικού μανδύα, με έναν κόκκινο χιτώνα.
Έβαλαν δε και επί του Σταυρού ειρωνευτικά τον τίτλο «Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων», δείχνοντας δι᾽ αυτού του τρόπου ότι, εσύ Ιησού που τόλμησες να διεκδικήσεις τον τίτλο του Μεσσία, του Βασιλιά ελευθερωτή και του Χριστού του Θεού, δες τώρα το κατάντημά σου!
Το αυτό πίστευε και ο Πιλάτος, δι᾽ αυτό Τον ερώτησε εάν είναι αυτός ο Βασιλεύς του Ισραήλ. Δι᾽ αυτό επίσης και οι στρατιώτες τον εχλεύαζαν λέγοντάς Του «χαίρε ο Βασιλεύς των Ιουδαίων».
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω που έχουν καταγραφεί στο Ευαγγέλιο, βλέπουμε ότι οι Αρχιερείς και ο λαός του Ισραήλ ανέμεναν Βασιλέα, ως Μεσσία, Σωτήρα του Ισραήλ και όχι έναν ταπεινό και φτωχό Ιησού από τη Ναζαρέτ.
Δι᾽ αυτό και έως σήμερον αναζητούν, όπως οι ίδιοι διδάσκουν, όχι ένα τυχαίο πρόσωπο δια Μεσσία τους, αλλά κάποιον ο οποίος θα έχει την δύναμη και την εξουσία ν᾽ απαλλάξει το Ισραήλ από τους κατακτητές και εχθρούς του.
Αυτά δήλωσε εξάλλου προ ημερών και ο Αρχιραββίνος της Θεσσαλονίκης, με δηλώσεις του που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
Άρα υπάρχει πιθανότητα, αδελφοί μου, ο Αντίχριστος να είναι πρόσωπο που θα ευρίσκεται σε υψηλές θέσεις και με δύναμη εξουσίας. Μπορεί ακόμη να είναι και γόνος βασιλικός, αφού οι Εβραίοι ανέμεναν και αναμένουν ηγέτη βασιλέα του Ισραήλ.
Οι Εβραίοι επίσης λένε και διδάσκουν και αναμένουν ότι ο Μεσσίας τους, θα είναι παγκόσμιος ηγέτης και θα δημιουργήσει παγκόσμια κυβέρνηση. Έτσι σήμερα εξηγείται το φαινόμενο της αποδομήσεως όλων των πολιτικών, οι οποίοι στα μάτια του λαού εξεφτελίζονται και παρουσιάζονται ως ανίκανοι να σώσουν τους λαούς τους.
Η αποδόμηση αυτή έχει στόχο την ανεύρεση ενός σωτήρα της Ανθρωπότητος, ενός παγκοσμίου ηγέτη. Δεν είναι λοιπόν, τυχαία η σημερινή Παγκοσμιοποίηση, ούτε είναι τυχαία η παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία. Με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται το Παγκόσμιο σύστημα εκεί που ο Κύριός μας, εδώ και 2000 χρόνια μας εχει ενημερώσει.
Αδελφοί μου,
Με όσα σας προανέφερα, οι Εβραίοι, εάν ο Μεσσίας δεν έχει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά που αυτοί του προσδίδουν, είναι σίγουρον και βέβαιον, ότι και πάλι θα τον απορρίψουν, όπως απέρριψαν προ 2000 ετών τον Ιησού μας, τον Οποίον εμείς όμως αποδεχθήκαμε ως Μεσσία και Σωτήρα της Ανθρωπότητος, ενώ αυτοί Τον εσταύρωσαν.
Για να δούμε πως οι Εβραίοι πιστεύουν ότι θα είναι ο ερχόμενος Μεσσίας τους;
1ον. Είδαμε ότι ανέμεναν έναν ηγέτη ως Βασιλέα του Ισραήλ. Έναν ηγέτη ελευθερωτή του Ισραήλ. Έναν ηγέτη που θα επιστρέψει όλους τους Εβραίους στη χώρα του Ισραήλ.
2ον. Αναμένουν σήμερα και πιστεύουν ότι ο ηγέτης που θα τους κτίσει τον Ναό του Σολομώντα, αυτός θα είναι και ο Μεσσίας.
3ον. Πιστεύουν ότι ο ηγέτης αυτός – Βασιλέας τους, θα επιβάλλει την παγκόσμια ειρήνη, κι αν ο κόσμος δεν θελήσει την ειρήνη, θα την επιβάλλει την ειρήνη τότε δια του πολέμου.
Αδελφοί μου,
Γνωρίζετε τι λέγουν οι Εβραίοι περί του Ιησού μας και διατί Τον απέρριψαν από Μεσσία του Ισραήλ;
Ας ακούσουμε τι διδάσκουν.
Πρώτον, διότι ο Ιησούς δεν ήταν Βασιλέας, ηγέτης και ελευθερωτής του Ισραήλ, αλλά ένας αδύναμος άνθρωπος ο οποίος συνελήφθη και καταδικάστηκε υπό των Ρωμαίων εις θάνατο.
Δεύτερον, ότι ο Ιησούς έφερε την κατάρα στο Ισραήλ και καταστράφηκε παντελώς ο Ναός του Σολομώντα.
Τρίτον, ότι η εμφάνιση του Μεσσία Ιησού, όχι μόνον δεν επισυνάγαγε τους Εβραίους στο Ισραήλ, αλλά μετά την ελευσή του, οι Εβραίοι διεσκορίσθησαν στα πέρατα της Οικουμένης.
Τέταρτον, όχι μόνον δεν ελευθέρωσε το Ισραήλ, αλλά έως και το 1967 η Ιερουσαλήμ ήταν καταπατουμένη υπό των εχθρών.
Πέμπτον, ο Ιησούς όχι μόνον δεν έκανε τίποτα από τα ανωτέρω, αλλά τόλμησε και να ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν αληθινόν και μάλιστα Υιό του Θεού.
Πρέπει, αδελφοί μου, να γνωρίζουμε ότι οι Εβραίοι ως Θεό δέχονται μόνον τον Γιαχβέ και σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχονται ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ποτέ Υιός Θεού και μάλιστα Θεός.
Οι Εβραίοι θεώρησαν ιδιαίτερα ως βλασφημία το ότι ο Ιησούς Χριστός ενώπιον των Αρχιερέων είπε ότι είναι Υιός του Θεού.
Έχοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω τα οποία διδάσκουν έως και σήμερα οι Εβραίοι, θεωρούν τον Ιησού από τη Ναζαρέτ όχι ως Μεσσία τους, αλλά ως πηγή καταστροφών του Ισραήλ.
Άρα οι Εβραίοι θα αναγνωρίσουν ως ηγέτη τους και βασιλέα του Ισραήλ, ως Μεσσία και σωτήρα του έθνους τους μόνον εκείνον ο οποίος:
Α. Θα είναι όντως ηγέτης και ελευθερωτής του Ισραήλ και θα εξαφανίσει όλους τους εχθρούς του.
Β. Θα επισυναγάγει τους Εβραίους στο Ισραήλ.
Γ. Θα χτίσει ξανά το Ναό του Σολομώντα.
Δ. Θα επιβάλλει την ειρήνη.
Ε. Δεν θα ανακηρύξει ποτέ τον εαυτόν του Θεό.
ΣΤ. Επίσης πιστεύουν ότι ο Μεσσίας θα είναι γόνος και απόγονος του Βασιλέως Δαβίδ, θα έχει δηλαδή πιθανόν βασιλική καταγωγή.
Ζ. Δεν τους απασχολεί αν θα είναι έγγαμος η άγαμος.
Η. Ούτε τους απασχολεί το τι ηλικίας θα είναι. Αρκεί να έχει συμπληρώσει, σύμφωνα με τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, το 30ον έτος της ηλικίας του. Άρα, κατά τους Εβραίους, μπορεί να είναι και 30 και 35 και 40 και 50 ετών.
Εμείς έχοντας υπ᾽ όψιν μας όλα τα ανωτέρω που πιστεύουν οι Εβραίοι, μπορούμε να τα συγκρίνουμε με όσα λέγουν οι Γραφές (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), οι Πατέρες και οι Διδάσκαλοι της Εκκλησίας.
Φυσικά οι Άγιοί μας δεν είναι πάντα ομόφωνοι σε όσα αναφέρουν περί του Αντιχρίστου. Δηλαδή: Άλλοι Πατέρες λέγουν ότι ο δήθεν Μεσσίας του Ισραήλ, θα κυβερνήσει δύο περιόδους και κάθε περίοδος θα είναι τρισήμισυ χρόνια. Αλλά άλλοι Πατέρες λέγουν ότι αυτό δεν έχει σοβαρή βάση στην Αγία Γραφή και ότι οι ημέρες του Αντιχρίστου θα είναι μόνον 1260 ημέρες.
Εμείς σήμερα συγκλίνουμε, ως δείχνουν τα γεγονότα, ότι μάλλον δεν θα είναι δύο οι περίοδοι του Αντιχρίστου, αλλά θα είναι μόνον μία, τρισήμισυ ετών η 1260 ημερών, ως αναφέρει η Αποκάλυψη.
Επίσης, άλλοι Πατέρες μας λέγουν ότι ο Αντίχριστος θα προσπαθεί να μιμηθεί τον Χριστό μας. Δι᾽ αυτό και τον θεωρούν ως αντίγραφο του Χριστού.
Άλλοι Πατέρες λέγουν ότι σίγουρα σε μερικά θέματα θα μιμηθεί τον Χριστό μας ως δήθεν Μεσσίας του Ισραήλ, αλλά κυρίως ονομάζεται Αντίχριστος διότι θα είναι εντελώς αντίθετος και πολέμιος του Χριστού και των όσων ο Ιησούς εκήρυξε και εδίδαξε.
Εμείς συγκλίνουμε πάλι με τους Πατέρες που λέγουν ότι ο Αντίχριστος θα είναι όχι τόσον αντίγραφο του Χριστού, αλλά αντίθετος του Χριστού. Τούτο δε φαίνεται σήμερα και ξεκάθαρα, που αλλάζουν όλοι οι Νόμοι των εθνών και ψηφίζονται Νόμοι αντιχριστιανικοί.
Τελευταίο παράδειγμα έχουμε την κατάργηση της εντολής του Κυρίου δια την έβδομη ημέρα περί αργίας. Αφού αλλάζει η Νομοθεσία και την Κυριακή από ημέρα του Κυρίου την μετατρέπουν σε εργάσιμη καθημερινή ημέρα.
Κάποιοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ελάχιστοι όμως πιστεύοντας ότι ο Αντίχριστος θα είναι αντίγραφο του Χριστού, την εμφάνισή του θα την κάνει όταν είναι ηλικίας 30 ετών, αφού και ο Χριστός 30 ετών ξεκίνησε την διδασκαλία Του.
Η μαρτυρία αυτή των Πατέρων δεν έχει βιβλική και αγιογραφική κατοχύρωση, κυρίως έρχεται συμπερασματικά λόγω του ότι κάποιοι άγιοι θεωρούν τον Αντίχριστο ως αντίγραφο του Χριστού. Το σίγουρο όμως είναι ότι η Αγία Γραφή δεν μας καταγράφει την ηλικία του Αντιχρίστου. Άρα σύμφωνα με τον Εβραϊκό Νόμο, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία τουλάχιστον των 30 ετών δια να εμφανιστεί. Αλλά μπορεί να είναι και 32, 35, 40 κτλ. Σίγουρα πάντως πάνω από 30.
Εδώ θέλει προσοχή δια να μην πλανηθούμε. Διότι εφόσον η Αγία Γραφή δεν αναφέρει την ηλικία του Αντιχρίστου δεν μπορούμε να βασιστούμε περί αυτής μόνον σε κάποιους αγίους που λέγουν ότι θα είναι 30 ετών, ως αντίγραφο του Χριστού.
Οι Άγιοι Πατέρες είναι άγιοι και ουδείς αμφισβητεί την αγιότητά τους, αλλά οι ερμηνείες τους πολλές φορές σε προφητικά κείμενα της Γραφής δεν θεωρούνται ως ευαγγέλια και αλάνθαστες. Διότι εις τα προφητικά κείμενα οι Άγιοι τα ερμήνευαν κατά δύναμιν και σύμφωνα με όσα τότε βίωναν.
Εξ όλων των ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι οι Εβραίοι, δεν αποδέχθηκαν τον Ιησού ως Μεσσία τους, διότι διαστρέφοντας και παρερμηνεύοντας τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, ανέμεναν και αναμένουν τον Μεσσία ως οι ίδιοι περιγράφουν και αναφέραμε κι εμείς ανωτέρω.
Περιμένουν κάποιο πρόσωπο επιφανή και όχι κάποιο άσημο. Το πρόσωπο αυτό έχουν τη δύναμη οι Εβραίοι να το προβάλλουν διεθνώς. Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα, ραδιοφωνικοί σταθμοί, λέσχες όπως η Μπίλντεμπεργκ, μασονικές στοές, ο διεθνής Σιωνισμός είναι στα χέρια τους…
Ο Μεσσίας τους δεν είναι ανάγκη να γεννηθεί στο Ισραήλ, λένε οι Εβραίοι. Αρκεί να είναι Εβραίος το γένος. Δηλαδή μπορεί να γεννηθεί στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Εμείς, λέγουν οι Εβραίοι, θα τον αναγνωρίσουμε, εάν κάνει όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε και διδάσκουμε. Αρκεί να είναι Εβραίος. Ποιός θεωρείται σήμερα όμως Εβραίος το γένος; Εβραίος λογίζεται οποιοσδήποτε έχει μητέρα Εβραία, άσχετα με το τι καταγωγής είναι ο πατέρας.
Άρα ο πατέρας δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί η μητέρα, η οποία πρέπει να είναι οπωσδήποτε Εβραία.
Άρα ο Μεσσίας μπορεί να είναι Ρωσοεβραίος, Ελληνοεβραίος, Γαλλοεβραίος, Αμερικανοεβραίος, αλλά σίγουρα πρόσωπο επιφανή και θα ισχυρίζεται ο ίδιος, -προσέξτε σε αυτό το σημείο, διότι αυτό που θα λέγει θα είναι η απάτη- ότι προέρχεται από τη φυλή και το γένος του Βασιλέως Δαυΐδ.
Ενώ εμείς, αδελφοί μου, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που θα ισχυρίζεται, ότι δηλαδή θα προέρχεται από το γένος του Δαβίδ, θα είναι ένα τεράστιο ψέμμα, για να εξαπατήσει το λαό του
Ισραήλ. Διότι ο Αντίχριστος, σύμφωνα με τις προφητείες θα είναι γόνος και απόγονος της φυλής του Δαν. Η δε φυλή του Δαν λέγουν ότι έφυγε από το Ισραήλ και πήγε προς τα μέρη της Περσίας και αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη και δι᾽ αυτό λέγουν ότι η Δανία δημιουργήθηκε από απογόνους της φυλής του Δαν. Εδώ ας μην ξεχνούμε ότι όλες οι βασιλικές οικογένειες συνήθως έχουν καταγωγή από τη Δανία.
Ο χρόνος και ο καιρός θα δείξει…
Πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ομάδα ενημέρωσης Pame.gr

View all posts by ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *