Οι αλλαγές στα έντυπα Ε2 και Ε3 της εφορίας για τις επερχόμενες δηλώσεις

 

 

Πλήθος αλλαγών στο έντυπο Ε3 το οποίο συμπληρώνεται από εκατοντάδες χιλιάδες επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, επιφέρει η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Πίνακες ολόκληροι καταργούνται ενώ άλλοι τοποθετούνται στη θέση τους. Αλλαγές εντοπίζονται και στο έντυπο Ε2. Παρατηρείται ανακατάταξη στον τρόπο που δηλώνονται τα εισοδήματα από ενοίκια (ιδιόχρηση, μετενοικίαση και ενοικίαση θα δηλώνονται πλέον διακριτά) ενώ προστίθεται νέα στήλη όπου θα εμφανίζονται τα εισοδήματα από ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί.

Αναλυτικά οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 έχουν ως εξής:
1.Στην πρώτη σελίδα του εντύπου, προστίθεται κωδικός όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία πρώτης έναρξης του επιτηδεύματος, η ημερομηνία έναρξης κατά το τρέχον έτος αλλά και η ημερομηνία διακοπής.
2.Δεν υπάρχει ένδειξη συμπλήρωσης απλογραφικών / διπλογραφικών βιβλίων. Είναι ή απλογραφικά ή διπλογραφικά.
3.Ο νέος κωδικός 598 θα συμπληρώνεται από όσους δεν εντάσσονται στο καθεστώς του  ΦΠΑ  (πχ όσους έχουν έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ)
4.Προστέθηκε ο κωδικός 597 με την ένδειξη «ασκείτε εκμετάλλευση σκάφους (Ν 27/1975)» και θα συμπληρώνεται από ναυτιλιακές εταιρείες.  
5.Έχει διαγραφεί ο κωδικός 063 με την ένδειξη «βιβλίο αποθήκης» καθώς πλέον δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησής του.
6.Έχει διαγραφεί ο κωδικός 072 τον οποίο συμπλήρωσαν όσοι τηρούσαν τα βιβλία τους μηχανογραφικά. Δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης στις φορολογικές αρχές της μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων
7.Προστέθηκε νέος κωδικός 909 στον πίνακα Ε στον οποίο θα δηλώνονται οι αγροτικές αποζημιώσεις. Στο περυσινό έντυπο, οι αποζημιώσεις δηλώνονταν στον κωδικό 908 μαζί με τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις.
8.Στον πίνακα Ζ έχει προστεθεί ο κωδικός 325 στον οποίο θα δηλώνεται η υπεραξία του άρθρου 10 του ν. 2579/1998. Επίσης έχει προστεθεί ο κωδικός 342 στον οποίο θα δηλώνεται το κέρδος του άρθρου 71 του ν. 3842/2010.
9.Προστίθεται στον πίνακα Ζ ο κωδικός 349 στον οποίο θα δηλώνεται το καθαρό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση σκάφους (ν. 27/1975).
10.Έχει αφαιρεθεί από τον πίνακα Η ολόκληρος ο υποπίνακας (α) στον οποίο δηλώνονταν τα στοιχεία του ισολογισμού.
11.Έχει αφαιρεθεί από τον πίνακα Η και ο υποπίνακας (η) στον οποίο πέρυσι δηλώνονταν τα έσοδα κατά Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους.
12.Καταργήθηκε ο πίνακας ΙΑ με τον τίτλο «αναγραφή πληροφοριακών στοιχείων ΕΔΩ (TAXI), Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης, Ενοικιαζόμενων δωματίων κλπ.
13.Προστέθηκε καινούργιος πίνακας Κ στον οποίο θα δηλώνονται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης. Προστίθενται οι ακόλουθοι κωδικοί (για κάθε οικονομικό μέγεθος ο επιτηδευματίας ή η επιχείρηση θα αναγράφει το μέγεθος σε λογιστική βάση, σε φορολογική βάση αλλά και τις διαφορές είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές):
Ενσώματα πάγια
Άυλα στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προβλέψεις
Λοιπές διαφορές ενεργητικού
Λοιπές διαφορές παθητικού
Διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων
Διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων

Στο έντυπο Ε2, οι αλλαγές αφορούν τις στήλες 13 έως 16, όπου πλέον θα δηλώνονται τα εξής:
1.Στήλη 13: Θα δηλώνουμε το ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση και την υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
2.Στήλη 14: Φέτος θα δηλώνουμε το εισόδημα από τη δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας.
3.Στήλη 15: Φέτος θα αναγραφεί το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση ακίνητης περιουσίας.
4.Στήλη 16: Θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Για να συμπληρωθεί ποσό στη συγκεκριμένη στήλη, θα πρέπει να υπάρχει αγωγή, διαταγή πληρωμής κλπ ή να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 39 ΚΦΕ όπως τροποποιήθηκε μέσα στο 2015.

ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ομάδα ενημέρωσης Pame.gr

View all posts by ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *