Ποντίκι και γάτα – Παιχνίδι

Τσιμπάς με το ποντίκι το υπολογιστή το ποντικάκι του παιχνιδιού και προσπαθείς να το περάσεις πάνω από τις σανίδες που επιπλέουν στην λίμνη.Το ποντικάκι θα πρέπει να το έχεις πάντα επάνω σε μία σανίδα.Επάνω σε μιά σανίδα καιροφυλακτεί και μιά γάτα και πρέπει να προσέχεις.Αν περάσεις το ποντίκι στην απέναντι όχθη για να φάει το τυρί,πέτυχες μία από τις αποστολές σου.Καλή δασκέδαση

 264 Συνολο,  1 Σήμερα

ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Author: ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ομάδα ενημέρωσης Pame.gr