Η απάντηση για όσους κατηγορούν τον Καποδίστρια ως μασώνο

Με αφορμή τις διάφορες αναφορές που θέλουν τον Ιωάννη Καποδίστρια να είναι δήθεν μέλος μυστικών Στοών και Μασσώνος, το μπλογκ  «thoureios» έψαξε και βρήκε, όπως γράφει, την επιστολή που είχε στείλει ο ίδιος ο Καποδίστριας σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες και που σύμφωνα με πολλούς ήταν και η αφορμή της στυγνής δολοφονίας του στην οποία αποδεικνύεται, ηλίου φαεινώτερον, ότι ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με όλες αυτές τις «Μυστικές Εταιρείες».

Όπως θα δείτε δε, στην επιστολή αυτή όχι μόνον καταδικάζει ρητώς και κατηγορηματικώς, όλες αυτές τις «Μυστικές Εταιρείες», όπως τις αποκαλούσε, ως ασυμβίβαστες και επικίνδυνες για την πίστη και το έθνος μας, αλλά και απαγορεύει οποιαδήποτε  σχέση κάθε κρατικού λειτουργού (άρα και του ιδίου) με τέτοιου είδους «Μυστικές Εταιρείες», ζητώντας  μάλιστα άμεσα, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, και την παραίτησή τους.

Κρίνουμε δε αναγκαίο επειδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό, και οι εχθροί της Πατρίδος μας πολλοί και ύπουλοι, να υπενθυμίσουμε στην αγάπη σας τα όσα σημαντικά, για το θέμα αυτό, είχαμε πει στο παρελθόν, σε άλλο μας σχετικό άρθρο, όπως μπορείτε (στην υποσημείωση) να δείτε εδώ.

Γράφαμε λοιπόν, τα εξής:

«Βέβαια θα πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί, διότι χωρίς αποδείξεις και ατράνταχτα στοιχεία δεν πρέπει να αποδεχώμαστε ΠΟΤΕ ό,τι δήποτε μας λένε κάποιοι και ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι αναξιόπιστοι, εχθροί της Πίστεως και της Πατρίδος μας, όπως η συγκεκριμένη αυτή οργάνωση.

Πολύ περισσότερο δε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όταν πρόκειται για ανθρώπους σπουδαίους, μεγάλους, ήρωες, αγίους που θυσίασαν τα πάντα ακόμη και την ζωή τους, «για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία» κάτι για το οποίο ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα έπρατταν τα μέλη μιας Μασσωνικής στοάς, αφού ως γνωστόν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν, ως Αληθινόν Θεόν, ούτε στην Αλήθεια και την Μοναδικότητα της Ορθοδόξου Πίστεως και Εκκλησίας, ούτε στην ιδέα, την αξία και τα ιδεώδη της Πατρίδος μας της Ελλάδος, αλλά  σε άλλες «αξίες» «πιστεύω» και ιδανικά και υπηρετούν και υπακούουν ΤΥΦΛΑ τις εντολές  της κάθε Μασσωνικής Στοάς, ανεξαρτήτως από ποιον και από που προέρχονται και εάν είναι για το συμφέρον και το καλό ή όχι της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Πατρίδος μας.

Γι αυτό και κάποια από τα μεγάλα αυτά ονόματα κοιμηθέντων που θα βρείτε εκεί, σίγουρα δεν είχαν καμμία σχέση με την αντίχριστη και ανθελληνική αυτή οργάνωση της Μασσωνίας και δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι είναι προπαγάνδα δική τους, για πολλούς και ευνόητους λόγους, μιας και όλοι αυτοί έχουν αποβιώσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και δεν μπορούν να βροντοφωνάξουν για το μεγάλο αυτό ψέμα, απάτη και  καπήλευση του ονόματός τους.

Γι΄αυτό  και σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα τους,  όπως μπορείτε να δείτε εδώ, μας λένε για πολλά από αυτά τα ονόματα που αναφέρουν ότι: «Μολονότι ελλείπουν τα στοιχεία των επί μέρους Στοών, λόγω καταστροφής αρχείων, εν τούτοις η τεκτονική ιδιότητα των αναφερομένων προσωπικοτήτων, έχει επιβεβαιωθεί και τεκμηριωθεί από άλλα σχετικά έγγραφα».

Εάν δε, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, τότε ας βγάλουν στην δημοσιότητα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα όσα λένε και ισχυρίζονται αυτοί προκειμένου να δουν όλοι ποια είναι η πραγματική αλήθεια.

Δεν τα βγάζουν όμως γιατί ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ απολύτως τίποτε και αρκούνται «απλώς» στο να αναφέρουν μόνο τα ονόματά τους, για να αντλήσουν «κύρος», «αξία», και «άλλοθι» απ΄όλους  αυτούς τους μεγάλους ήρωες, αγωνιστές και αγίους,  για ευνόητους επαναλαμβάνω λόγους που όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε».

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ, ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΑΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Αριθ. 2953

Μυστική Εγκύκλιος

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς το Πανελλήνιον

Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας. Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα.

Μ’ όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην.

Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.

Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι.

Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.

Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις.

Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.

Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον  τρόπον.

Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828

Ο Κυβερνήτης Ι.Α. Καποδίστριας

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

Ο Καποδίστριας, αναφέρει πως:

-Οι Μασόνοι ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, ακόμα κι εκείνον που ακολούθησε τις πρώτες Ελληνικές επιτυχίες στην Επανάσταση του 1821!

-ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ με τους Ευρωπαίους (σας θυμίζει κάτι;)! Ταυτόχρονα, με αντρίκειο τρόπο και λεβεντιά, ζητάει:

-ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ και αρχικά, τις συστάσεις σε αυτούς:

Πως Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ (Τα ακούνε αυτά ορισμένοι, που παριστάνουν και τους… πατριώτες;;;)!

Πως δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μυστικότητα, από τη στιγμή που υφίσταται επίσημο Ελληνικό Κράτος. Στην περίπτωση που δεν αποδεχθούν τα παραπάνω, ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!!!

Κι όμως: ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ ΑΥΤΑ!

Δεν ξέρουμε αν είναι ο μοναδικός: Η ουσία είναι πως τελικά, το θάρρος του εναντίον των “μυστικών εταιρειών”, μάλλον το πλήρωσε πολύ ακριβά! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, που απαντάει και στη μασονική φημολογία, που έχει κατατάξει ΚΑΙ τον Καποδίστρια στους… δικούς της…

ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ομάδα ενημέρωσης Pame.gr

View all posts by ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *