Ο Θεός θα ενημερώσει τον κόσμο για τα αίσχατα χρόνια! Το ουδείς γνωρίζει είναι παντελώς λάθος

 

 

Δυστυχώς, οι περισσότεροι κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, στις μέρες μας, είναι οπαδοί και θιασώτες του δόγματος… «ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ». Πιστεύουν και διακηρύττουν δηλαδή, ότι ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να γνωρίζει το πότε θα έλθει ο Αντίχριστος, η Δευτέρα Παρουσία και το Τέλος του Κόσμου.

Την αποστομωτική βέβαια και τεκμηριωμένη απάντηση μας, για το θέμα αυτό του χωρίου «περί δε της ημέρας και της ώρας εκείνης… ουδείς γνωρίζει»,  έχουμε δώσει από το 2006 ακόμη, στο βιβλίο μας «Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ» (Κεφ. 27ο , σελ. 503-513) πριν καν διατυπωθεί ως ένσταση το επιχείρημα αυτό, το 2011 στο βιβλίο μας «2018 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ», (Μέρος Γ΄- Ένσταση 1η σελ. 281-305) αλλά και από το 2008 μέχρι και σήμερα, σε διάφορα άρθρα και βίντεο, που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ιστοσελίδα μας, (όσοι θέλετε να διαβάσετε την απάντησή μας αυτή, δείτε εδώ… όσοι θέλετε να δείτε το σχετικό βίντεο, πατείστε εδώ…) χωρίς βέβαια ΠΟΤΕ να έχουμε λάβει ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ μέχρι και σήμερα, ούτε και περιμένουμε φυσικά!

Εδώ μόνον θά ήθελα να ειπώ, για όλους τους καλοπροαιρέτους και αυτούς που αναζητούν την αλήθεια τα εξής:

«Πολύ ωραία» σας τα λένε όλα αυτά και μάλιστα χωρίς διάλογο και αντίλογο όλοι αυτοί οι κύριοι…

Δεν θα πρέπει όμως κάποια στιγμή, όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν όλα αυτά,  -τα σχετικά με τον Αντίχριστο και την Δευτέρα Παρουσία-  να μας εξηγήσουν και να μας πουν, εάν είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός την εποχή του Αντιχρίστου, -που οι άνθρωποι θα περάσουν τα χειρότερα και δυσκολότερα χρόνια και τις μεγαλύτερες θλίψεις που θα έλθουν ποτέ επί της γης- να αφήσει μέσα στο σκοτάδι και την άγνοια, μόνους, έρημους και απροστάτευτους, όλους τους δικούς Του ανθρώπους, χωρίς ούτε καν να τους ενημερώσει και προειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο, ότι έφθασε η ώρα για όλα αυτά που προείπε ο ίδιος, οι Γραφές και όλοι οι Άγιοι; (!!!)

Τι πιστεύουν δηλαδή, ότι ο φιλεύσπλαγχνος Θεός δεν θα φροντίσει να μας ενημερώσει και να μας προετοιμάσει για όλα αυτά που θα συμβούν στα έσχατα χρόνια, -όποτε βέβαια Αυτός κρίνει με την πανσοφία Του- αλλά θα αδιαφορήσει εντελώς για τα παιδιά Του, επιτρέποντας όλα αυτά να έρθουν τελείως ξαφνικά, ως «κεραυνός εν αιθρία», χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να καταλάβουμε τίποτε απολύτως;

Το έπραξε ποτέ αυτό στο παρελθόν ο Θεός μας;

Φυσικά και ΟΧΙ!

Αντιθέτως μάλιστα, αφού πάντοτε προειδοποιούσε τα παιδιά Του, για όλα τα επερχόμενα δεινά, όπως βλέπουμε στις περιπτώσεις:

α) Στον Κατακλυσμό του Νώε, δεν ενημέρωσε τον Νώε και την οικογένεια του;

β) Στην καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων, δεν ενημέρωσε τον Λωτ και την οικογένεια του;

γ) Στην Αιγυπτιακή αιχμαλωσία, δεν ενημέρωσε τον Αβραάμ;

δ) Στον επταετή λοιμό της Αιγύπτου, δεν ενημέρωσε τον Ιωσήφ;

ε) Στην Βαβυλώνειο αιχμαλωσία, δεν ενημέρωσε τους Προφήτας Ιεζεκιήλ και Ιερεμία και μέσω αυτών όλο τον Ιουδαϊκό λαό;

Και πολλές άλλες ακόμη περιπτώσεις.

Λέγει σχετικά ο Απόστολος Πέτρος:

«Ει γαρ ο Θεός αγγέλων αμαρτησάντων ουκ εφείσατο, αλλά σειραίς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιν τηρουμένους, και αρχαίου κόσμου ουκ εφείσατο, αλλά όγδοον Νώε δικαιοσύνης κήρυκα εφύλαξε, κατακλυσμόν κόσμω ασεβών επάξας, και πόλεις Σοδόμων και Γομόρρας τεφρώσας καταστροφή κατέκρινεν, υπόδειγμα μελλόντων ασεβείν τεθεικώς, και δίκαιον Λωτ καταπονούμενον υπό της των αθέσμων εν ασελγεία αναστροφής ερρύσατο· βλέμματι γαρ και ακοή ο δίκαιος, εγκατοικών εν αυτοίς, ημέραν εξ ημέρας ψυχήν δικαίαν ανόμοις έργοις εβασάνιζεν· οίδε Κυριος ευσεβείς εκ πειρασμού ρύεσθαι, αδίκους δε εις ημέραν κρίσεως κολαζομένους τηρείν». (Β΄ Πέτρου β΄, 4-9)

Πώς λοιπόν, θα μπορούσε να το πράξει τώρα;

Και εάν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, τότε πώς θα μπορέσουν να καταλάβουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ότι ήλθεν ο Αντίχριστος και άρα το Τέλος του Κόσμου, για να προετοιμαστούν καταλλήλως και να μην αρνηθούν τον Χριστόν και προσκυνήσουν τον Αντίχριστον;

Και τότε, πώς ο ίδιος ο Κύριός μας, στο ίδιο κεφάλαιο που λέγει το «ουδείς γνωρίζει», λέγει και το, «ούτω και υμείς όταν ίδητε ταύτα πάντα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις» (Ματθ. κδ΄ , 33) η Δευτέρα Παρουσία;

Βλέπετε τι μας λέγει; «Γινώσκετε». Δεν λέγει ότι δεν θα γνωρίζουμε, αλλά ότι θα γνωρίζουμε, θα ξέρουμε, θα καταλάβουμε ότι είναι κοντά, έξω από την πόρτα μας η Δευτέρα Παρουσία, «επί θύραις».

Πόσο μακριά μπορεί να είναι κάποιος, που πρόκειται να μας επισκεφθεί στο σπίτι μας, όταν βρίσκετε «εγγύς», κοντά στην πόρτα του σπιτιού μας;

Εκατομμύρια μέτρα μακριά;

Χιλιάδες μέτρα μακριά;

Απόδειξη δε, ότι με την λέξη «γενεά», ο Χριστός δεν εννοούσε κάτι άλλο αόριστο, γενικό και αφηρημένο, αλλά εννοούσε τα χρόνια που μπορεί να φθάσει η γενιά του κάθε ανθρώπου, δηλαδή 70-80 χρόνια, είναι ότι πράγματι επαληθεύτηκε κατά γράμμα η προφητεία του Κυρίου μας, που είχε πει στους Ιουδαίους, ότι ο Ναός τους θα καταστραφεί ολοκληρωτικά μέσα σε μία γενεά, δηλαδή μέσα σε 70 χρόνια.

Πράγματι, από τότε που ο Κύριός μας προφήτεψε για την καταστροφή του Ναού περίπου το 30 μ.Χ.,  και πριν ακόμη περάσει η γενεά τους εκείνη (30+70 =100), πριν περάσουν δηλαδή τα 70 χρόνια, μόλις 40 χρόνια από τότε που τον Σταύρωσαν, το 70 μ.Χ., έχασαν την Πατρίδα τους, αιχμαλωτίστηκαν και καταστράφηκε ο Ναός τους, όπως ακριβώς είχε προείπει ο Κύριός μας.

Πόσο μυαλό ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πρέπει να έχει κάποιος, για να μπορέσει να καταλάβει αυτό το τόσο απλό πράγμα;

Εκατοντάδες μέτρα;

Δεκάδες μέτρα ή, μερικά μέτρα;

 

Μερικά μέτρα, σίγουρα.

Άντε, εάν θέλετε, μερικές δεκάδες μέτρα από την πόρτα μας, αλλά «εγγύς» όμως, κοντά στην πόρτα μας. Δηλαδή με άλλα λόγια, ούτε εκατομμύρια χρόνια μετά, ούτε χιλιάδες χρόνια, ούτε εκατοντάδες, αλλά το πολύ μερικές δεκάδες χρόνια.

Πόσες δεκάδες;

Μας το λέει και αυτό, ο Κύριός μας.

Από τότε που θα δούμε τα «ΣΗΜΕΙΑ των ΚΑΙΡΩΝ», όλα αυτά τα σημάδια που μας προείπε και ιδιαίτερα την συκιά να ξαναβγάζει φύλλα, δηλαδή το Ισραήλ να επιστρέφει στην πατρίδα του και να ξαναγίνεται κράτος, θα περάσει το πολύ μία γενεά:

«Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν. όταν ήδη ο κλάδος αυτής γένηται απαλός και τα φύλλα εκφύη, γινώσκετε ότι εγγύς το θέρος·  ούτω και υμείς όταν ίδητε ταύτα πάντα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις. αμήν λέγω υμίν, ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα ταύτα γένηται». (Ματθ. κδ΄, 32-35)

Δηλαδή, το πολύ 70-80 χρόνια, αφού τόσο περίπου ζει μία γενεά και κατά μέσον όρο ο άνθρωπος. (Όσοι θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για την παραβολή αυτή της συκής δείτε εδώ… )

 

ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ομάδα ενημέρωσης Pame.gr

View all posts by ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *