Δαχτυλίδια τικ τακ – Παιχνίδι


Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει ένα πλέγμα από 3 x 3 τετράγωνα. Θα σας δοθούν μερικά χρωματιστά δαχτυλίδια για να τα βάλετε στα τετράγωνα. Όταν 3 δαχτυλίδια του ίδιου χρώματος σχηματίζουν μια ευθεία γραμμή οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια, οι δακτύλιοι θα καταστραφούν και θα ανταμειφθείτε μερικοί πόντοι. Υπάρχουν 3 διαφορετικά μεγέθη δαχτυλιδιών και δαχτυλίδια διαφορετικών μεγεθών μπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο τετράγωνο. Σχεδιάστε τις κινήσεις σας ανάλογα. 

Ένας άλλος τρόπος για να καταστρέψετε τους δακτυλίους είναι να βάλετε 3 δαχτυλίδια του ίδιου χρώματος στο ίδιο τετράγωνο, στην περίπτωση αυτή όλοι οι δακτύλιοι αυτού του χρώματος θα καταστραφούν. Κάθε φορά που τα δαχτυλίδια εμφανίζονται είτε μόνα τους είτε με άλλο δαχτυλίδι διαφορετικού μεγέθους και θα πρέπει να τοποθετήσετε ολόκληρη την ομάδα στο ίδιο τετράγωνο. Θα δείτε επίσης την ομάδα που θα εμφανιστεί στη συνέχεια και μπορεί να αλλάξει για να θέσει την επόμενη ομάδα πρώτα αν θέλετε. 

Εάν και οι δύο ομάδες δαχτυλιδιών δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε κανένα από τα τετράγωνα, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Καθώς το παιχνίδι εξελίσσεται, ο αριθμός των χρωμάτων των δαχτυλιδιών θα αυξηθεί, καθιστώντας το παιχνίδι πιο δύσκολο.

ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ομάδα ενημέρωσης Pame.gr

View all posts by ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ →