Αυτή είναι η τροπολογία για την απόσυρση αυτοκινήτων

 

 

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την παράταση της απόσυρσης. Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις” παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων έως τον Μάιο του 2016 με νέα ποσοστά απαλλαγής, ψαλιδισμένα, από το τέλος ταξινόμησης για τα καινούργια επιβατικό αυτοκίνητα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων IX. μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, φορολογητέας αξίας μέχρι 20.000 ευρώ, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2001. Συγκεκριμένα επιβατικά αυτοκίνητα:

αα) μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.

ββ) από 901 μέχρι και 1.400 κυβικό εκατοστά, απαλλάσσονται από το 80% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.

γγ) από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 60% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.

δδ) από 1.601 μέχρι και 1.800 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 35% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

εε) από 1.801 μέχρι και 2.000 κυβικό εκατοστά, απαλλάσσονται από το 25% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

2. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3.500 τόνων, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2001, κατά περίπτωση.

3. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι αποσύρονται παλαιά αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31/12/2001 και δεν οφείλονται για αυτό τέλη κυκλοφορίας. Επίσης καθορίζεται η προθεσμία απόσυρσης τους έως 20/5/2016.

4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ως νέα προθεσμία βεβαίωσης και καταβολής του τέλους ταξινόμησης των καινούργιων αυτοκίνητων που παραλαμβάνονται με μερική απαλλαγή η 31η Μαΐου 2016.

5. Με την παράγραφο 5, ορίζεται ότι η ήδη εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού της διαδικασίας απόσυρσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ισχύει για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων.

6. Με την παράγραφο 6 λαμβάνεται πρόνοια, ώστε στις περιπτώσεις που επίσημοι διανομείς ή έμποροι έχουν ήδη παραλάβει από την αρχή του έτους αυτοκίνητα των παραγράφων 1 και 2 των προτεινόμενων διατάξεων με καταβολή ολόκληρου του τέλους ταξινόμησης και τα οποία μεταβιβάζονται από ιδιώτες και ταξινομούνται σε αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων, να επιστρέφεται η διαφορά αυτού, με βάση τα καθοριζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις νέα ποσοστά απαλλαγής κατά περίπτωση.

7. Ομοίως με την παράγραφο 7 λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα που παρελήφθησαν από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων για εκθεσιακούς σκοπούς και για τα οποία προβλέπεται εξάμηνη αναστολή της είσπραξης του βεβαιωθέντος τέλους ταξινόμησης, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα καταβληθεί μέχρι 31/5/2016.

ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ομάδα ενημέρωσης Pame.gr

View all posts by ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *