Συνδέστε τα πουλιά – Παιχνίδι

Η σύνδεση πουλιών είναι ενα πολύ ωραίο online παιχνίδι.Μέσα στα τετραγωνάκια εμφανίζονται ορισμένα είδη πτηνών.Εσείς θα πρέπει να ενώσετε τα δύο ομοια πτηνά.Οσα περισσότερα ενώνετε,προχωράτε …