Με βιβλία και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ χιλιάδες αγρότες από την 1η Ιανουαρίου

 

 

Σε τήρηση βιβλίων, έκδοση φορολογικών στοιχείων και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανά τρίμηνο, υποχρεούνται από 1ης Ιανουαρίου 2017 χιλιάδες αγρότες που υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, εντασσόμενοι πλέον στο κανονικό καθεστώς. Αλλά και άλλοι επαγγελματίες που άσκησαν παράλληλα αγροτική δραστηριότητα το 2016 υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική τους δραστηριότητα, ανεξαρτήτως ύψους πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που πραγματοποίησαν ή των επιδοτήσεων που έλαβαν.

Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή επί του άρθρου 47 του Ν. 4410/2016 αναφέρει:

Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υπάγονται υποχρεωτικά από 1ης.1.2017 όλοι οι αγρότες -κατά κύριο επάγγελμα ή μη κατά κύριο επάγγελμα- οι οποίοι το 2016:

α) Πραγματοποίησαν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής ή/και παρείχαν αγροτικές υπηρεσίες συνολικής αξίας άνω των 15.000 ευρώ.

β) Έλαβαν επιδοτήσεις οποιουδήποτε είδους συνολικού ύψους άνω των 5.000 ευρώ.

γ) Άσκησαν παράλληλα με την αγροτική δραστηριότητα οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. ως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, έμποροι προϊόντων σε λαϊκές αγορές, λιανέμποροι ή χονδρέμποροι άλλων προϊόντων και αγαθών, εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.λπ.), ανεξαρτήτως του ύψους του τζίρου που πραγματοποίησαν από την αγροτική δραστηριότητα ή του ύψους των επιδοτήσεων που εισέπραξαν. Ειδικότερα, οι αγρότες οι οποίοι, παράλληλα με την αγροτική εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική τους εκμετάλλευση, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς αυτό (τήρηση βιβλίων, έκδοση φορολογικών στοιχείων, υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ). Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όχι μόνο επαγγελματίες που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους υπάγονται σε ΦΠΑ αλλά και επαγγελματίες που απαλλάσσονται από ΦΠΑ (π.χ. γιατροί, ασφαλιστικοί πράκτορες κ.λπ.).

Επίσης, σημειώνεται ότι ως άλλη, κι όχι αγροτική, δραστηριότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, θεωρείται και η εκμετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων, όπως είναι οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, τα σπαρτικά μηχανήματα που προσαρτώνται σε τρακτέρ κ.λπ. Επομένως αγρότες οι οποίοι παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

loading...
Top
xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"